Έργα σε εξέλιξη

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΔΕΡΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ 2)

By |2018-12-23T20:30:33+00:00Δεκέμβριος 23rd, 2018|Έργα σε εξέλιξη|

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΔΕΡΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ 2)

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

By |2018-12-30T22:41:04+00:00Δεκέμβριος 23rd, 2018|Έργα σε εξέλιξη|

Το παρόν έργο έχει στόχο την τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων  που βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες και τις δημοτικές  κοινότητες του Δήμου Ηρακλείου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

By |2018-12-23T20:30:20+00:00Δεκέμβριος 23rd, 2018|Έργα σε εξέλιξη|

Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη είναι η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ρεθύμνης

ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

By |2018-12-23T20:29:59+00:00Δεκέμβριος 23rd, 2018|Έργα σε εξέλιξη|

Αντικείμενο εργασιών είναι η εκτέλεση του συνόλου των σκυροδετήσεων του φέροντος οργανισμού και η υγρομόνωση εξωτερικά των τοιχίων του υπογείου στο έργο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 5* ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

By |2018-12-23T20:29:45+00:00Δεκέμβριος 23rd, 2018|Έργα σε εξέλιξη|

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 5* ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ